لوگو پیشرو صنعت آزما
رگلاتور گاز شهری / رگولاتور گاز شهری-پیشرو صنعت آزما

1) رگلاتور گاز شهری / رگولاتور گاز شهری

رگولاتور یا رگلاتور چیست؟

رگلاتور نوعی فشارشکن است که باعث کاهش فشار سیال شده وجریان خروجی گاز را مطابق با مقدار مورد تقاضا تنظیم می کند و از طرفی سبب خروج جریان ثابت می شود. صرف نظر از اینکه جریان خروجی گاز چه نوساناتی دارد، رگلاتور گاز سبب می شود که گاز با دبی ثابتی عبور کند ،به عبارتی دیگر رگلاتور دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند.

آشنایی با رگلاتور گاز شهری

رگلاتور گاز شهری، یک دستگاه مکانیکی است که به صورت یک شیر کنترل عمل می کند و فشار گاز خروجی از یک مخزن یا خط لوله را کنترل و مدیریت می نماید. زمانی که شما قصد دارید از یک مخزن نگهداری گاز استفاده کنید و یا از یک خط لولۀ گاز (مثل گاز شهری) بهره ببرید، لازم است از یک دستگاه فشارشکن کمک بگیرید. زیرا فشار گاز موجود در مخازن ذخیره سازی بسیار بالاست و قابل استفاده مستقیم نیست. در خطوط لوله مثل گاز شهری نیز باز همین قضیه برخوردار است و نیاز است از یک تنظیم کنندۀ فشار کمک گرفت تا در شرایطی بهینه از جریان گاز استفاده کرد.

سیستم کلی رگلاتورها مبنی بر کاهش فشار سیال موجود فعالیت می کند. از مشخصه فنی که در انتخاب رگلاتورها اهمیت بسیار دارد ظرفیت آن‌ها می‌باشد که رابطه مستقیم با فشار ورودی و خروجی و چگالی گاز و شکل بدنه آن دارد به طوریکه نسبت بین فشار ورودی (P1) و خروجی (P2) تعیین‌کننده نوع جریان خروجی رگلاتور می‌باشد و اگر نسبت P2<P1/2 باشد جریان کاملاً بحرانی و P2=P1/2 جریان بحرانی و P2>P1/2 جریان غیر بحرانی خواهد بود.

اگر k ضریب ثابت رگلاتور که بستگی به ساختمان رگلاتور و نوع سیال عبوری دارد باشد معادله کلی جریان در رگلاتورها به صورت :

‎ Q=K(P2(P1-P2))½ ‎

است که با توجه به آن و جداول موجود به راحتی می‌توان ظرفیت رگلاتور را در فشارهای مورد نظر بدست آورد.

 

کار و وظیفه رگلاتور چیست؟

در حقیقت وظیفۀ رگلاتور کاهش فشار ورودی از سمت مخزن یا خط لولۀ جریان گاز است. همانطور که گفتیم میزان فشار گاز در خط های لوله یا مخازن بسیار بالاست و به صورت مستقیم قابل استفاده نیست. به همین خاطر لازم است از یک شیر فشار شکن استفاده شود. رگولاتورها فشار ورودی جریان گاز را به تناسب کاهش داده، طبق میزان مشخصی که برای فشار خروجی تنظیم شده است، اجازۀ خروج جریان گاز را صادر می کند. بخش های اصلی یک رگولاتور (فشارشکن) به طور کلی به قرار زیر است.

 

قسمتهای اصلی رگلاتور

1)قسمت بارگذار Loading

قسمت بارگذار شامل پلیت،فنر و فشار گاز می باشد.

2)قسمت اندازه گیر Measuring

قسمت اندازه گیر شامل دیافراگم می باشد.

3)عمل‌کننده یا شیر مانع Ristractor

قسمت عمل کننده شامل سیت و اروفیس می باشد.

بخش های مختلف رگلاتور صنعتی یا خانگی-پیشرو صنعت آزما

آشنایی با اجزاء یک رگلاتور

در ابتدا اجازه دهید با اجزاء سازندۀ یک رگلاتور (فشارشکن) گاز آشنا شویم.

  1. بدنه (Bonnet)

در زمان طراحی رگولاتورها جنس بدنه اهمیت بالایی دارد به طور مثال بدنۀ رگولاتورهای معمولی و صنعتی اغلب از جنس برنج،آلومینیوم و چدن است.زمانی که بخواهید از گازهای آزمایشگاهی و خورنده استفاده کنید، باید بدنۀ رگولاتور از فلزی غیرخورنده و مقاوم در برابر واکنش های شیمیایی احتمالی ساخته شود همچنین جنس بدنه باید ضد انفجار باشد.

  1. دستۀ کنترل (Control knob)

یکی از مهمترین اجزاء رگولاتور که کاربر به طور مستقیم با آن در ارتباط است، دستۀ کنترل می باشد که فشار گاز را تنظیم میکند،به وسیله دسته کنترل کاربر به رگولاتور گاز دستور می دهد چه فشاری را در اختیارش قرار دهد. گاهی رگلاتورها به دستگاه های فشار سنج نیز مجهز می شوند که این موضوع به تصمیم گیری کاربر جهت تنظیم فشارکمک می کند. اما در رگولاتورهای معمولی اغلب خبری از فشارسنج نیست و تنظیم فشار خروجی به صورت چشمی صورت می گیر.

  1. دیافراگم (Diaphragm)

دیافراگم رگولاتوربه صورت پوسته ای پلاستیکی یا فلزی قابل انعطاف ساخته می شود و وظیفۀ آن مسدود کردن جریان گاز ورودی به رگولاتور و تنظیم فشار گاز خروجی از آن است.رگولاتور با کمک گرفتن از اجزای داخلی مانند دیافراگم اقدام به کاهش و تنظیم فشار خروجی جهت استفاده مصرف کننده، می نماید در حقیقت ایجاد توازن فشار مابین دوسمت دیافراگم باعث پایدار شدن فشار خروجی جهت مصرف می شود.

  1. فنر (Spring)

فنر فشارشکن بین دیافراگم و دستۀ کنترل قرار می گیرد. کار اندازه گیری و مقایسۀ فشار ورودی و خروجی به کمک ضریب فشردگی فنر انجام می شود. در واقع این فنر است که دریچۀ ورود و خروج دیافراگم شیر رگولاتور را تنظیم می کند.

  1. ولو (Valve)

محل ورود (Inlet)  و خروج (Outlet)گاز به رگولاتور می باشد.

 

نحوۀ عملکرد رگلاتورهای گاز

گازی که از درون مخزن یا خط لوله خارج می شود، اغلب فشار بسیار بالایی دارد و به صورت مستقیم قابل استفاده نیست. این گاز از دریچۀ ورود گاز وارد ساختمان رگولاتور گاز می شود. اگر محل ورود رگولاتور به فشارسنج مجهز باشد، می توانید میزان فشار ورودی را رصد کنید. گازی که وارد رگولاتور می گردد، پشت دریچۀ دیافراگم جمع شده، اصطلاحاً محفظۀ رگولاتور را پر می کند. اما چون شیر رگولاتور بسته است، اجازۀ خروج پیدا نمی کند.با چرخاندن دستۀ کنترل، کاربر میزان فشار مورد نیاز خود را تعیین می کند.

سپس مطابق این میزان مشخص شده، دیافراگم رگولاتور شروع به حرکت می نماید و فشار گاز پشت محفظه بر نیروی فشردگی فنر غلبه کرده، باعث می شود که با بالا رفتن دیافراگم، سوپاپ شیر باز شده، مسیر جریان گاز تا حد مشخصی باز شود.

در اینجا گاز وارد محفظۀ دوم رگولاتورمی شود. این محفظه محل جمع شدن گاز و سپس خروج آن از سمت خروجی است. زمانی که این جریان برقرار می شود، یک تقابل بین نیروهای وارد بر صفحۀ دیافراگم شکل می گیرد. گاز ورودی به رگولاتور از پایین به سمت بالا نیرویی را به دیافراگم وارد می کند و در جهت مخالف این فنر است که به خاطر فشردگی نیرویی را از بالا به سمت پایین روی دیافراگم وارد می نماید. این تقابل نیروها تا جایی ادامه پیدا می کند که تعادل بین دو نیرو برقرار شود. زمانی که تعادل صفحۀ دیافراگم برقرار شد، جریان گاز از سمت خروجی به بیرون هدایت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته اینجاست که با کم شدن حجم گاز درون مخزن، تراکم گاز کاهش یافته، فشار ورودی به رگولاتور به مرور زمان کم و کمتر می شود. در این حالت، همچنان فشارشکن باید فشار تعیین شده در خروجی را در حد معین شده حفظ کند. به این صورت که با کم شدن فشار گاز ورودی، صفحۀ دیافراگم مجدداً به سمت پایین حرکت می کند و در نتیجه مسیر جریان گاز بازتر می شود. به این شکل کسری فشار گاز در خروجی جبران می شود.

در رگولاتورهای پایلوت دار تغییرات فشار خروجی با نیروی فنر در رگولاتور دیگر به نام پایلوت مقایسه شده و نتیجه آن به صورت فشار گاز به دیافراگم رگولاتور اصلی اعمال می‌گردد و به عبارت دیگر تغییرات فشار خروجی تقویت شده و سپس باعث تغییر وضعیت شیر منع میگردد.

پایلوت عبارت است از یک رگولاتور فنری که از فشار ورودی تغذیه شده و متناسب با میزان فشردگی فنر خود فشار خروجی را مهیا می‌سازد.این فشار به عنوان فشار فرمان روی رگولاتور اصلی اعمال می‌شود.

 

آشنایی با انواع رگلاتورها

دسته بندی انواع رگولاتور ها  بر اساس نوع استفاده، جنس بدنه و نوع گاز  صورت می گیرد. البته جنس بدنۀ رگولاتور و نحوۀ تنظیم فشار در آن بستگی به نوع گاز و کاربرد آن دارد.

رگلاتورهای صنعتی و رگلاتورهای خانگی

یکی از انواع معمول رگولاتور ها، رگلاتورهای صنعتی یا خانگی است. اغلب رگولاتورهایی که از آن ها استفاده می کنیم، در همین دسته قرار می گیرند. جنس بدنۀ رگولاتورهای صنعتی یا خانگی اغلب از آلیاژ برنج،چدن و آلومینیوم است و درایستگاه‌های تقلیل فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های مهم آن، قابلیت تغییر دبی خروجی با در نظر گرفتن میزان فشار ورودی و خروجی است. این رگولاتور با داشتن دقت مناسب و عملکرد خوب می تواند جهت تنظیم فشار گازهای طبیعی پروپان، بوتان، نیتروژن و هرگاز غیر خورنده دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

رگلاتور صنعتی یا خانگی-پیشرو صنعت آزما

رگلاتورهای آزمایشگاهی

زمانی که بخواهید از گازهای با درصد خلوص بالا استفاده کنید، لازم است از انواع رگولاتور هایی کمک بگیرید که ویژگی های خاصی داشته باشند. از جمله اینکه جنس بدنۀ رگولاتور باید به نوعی باشد که با گاز مورد نظر وارد واکنش شیمیای نشود. همچنین نباید بدنۀ رگولاتور یا اجزای آن دچار خوردگی شود. جنس بدنۀ رگولاتور معمولاً آلیاژ برنج با روکش های کروم یا استینلس استیل است. گاهی نیز ممکن است از آلیاژهای دیگری استفاده شود. جنس دیافراگم نیز اهمیت زیادی دارد. معمولاً جنس دیافراگم از آلیاژ استینلس استیل تهیه می گردد. در مواقعی که حساسیت آزمایشگاهی خیلی بالا باشد از آلیاژهای ویژه تری مثل هستلوی بهره می برند..

رگلاتور آزمایشگاهی-پیشرو صنعت آزما

محل نصب رگلاتور ها

رگلاتورها را در مکان های متفاوت و بر حسب نوع کاربرد می توان استفاده کرد. مهم ترین مکان هایی که از نصب رگلاتورها بهره می برند موارد زیر است.

مخزنی و سر سیلندری

رگلاتورهایی که روی مخازن و سیلندرهای ذخیره سازی نصب می شوند.

بین خطی

رگلاتورهایی که بین خطوط لوله نصب می شود

نقطه مصرف

در خطوط لوله گاز مثل لوله های خانگی از رگلاتور های نقصه مصرف استفاده می شود

پانل های کنترل کننده

برای کنترل فشار گاز که می تواند به صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک طراحی شود

.

کارایی اصلی رگولاتور گاز شهری چیست؟

باید به این مطلب اشاره کنیم که رگلاتور گاز شهری، نوعی ابزار انتگرالی است اکر به طور دقیق تر بخواهیم بیان کنیم یک محدود کننده و یک حسگر در رگلاتور جمع شده اند تا بتوانند خروج جریان را کنترل کنند.

 

جنس رگولاتور چیست و از چه متریالی ساخته می شود؟

رگلاتور گاز را از مواد مختلفی می سازند و جنس این مواد بر کاربرد رگلاتور ها تاثیر گذار است. رگلاتور هایی که بر سر راه گاز های خورنده مورد استفاده قرار می گیرند باید از جنسی باشند که در معرض گاز مورد نظر دچار خوردگی نشوند. برای گازهای خورنده معمولاً رگلاتور هایی از جنس فولاد ضد زنگ به کار می رود که البته کمی گران قیمت تر هستند. در موارد دیگر رگلاتور گاز می تواند از جنس برنج باشد.

 

در هنگام خرید رگولاتور باید چه نکاتی را در نظر گرفت؟

جنس و متریال رگلاتور، فشار ورودی،فشار خروجی و ظرفیت .استفاده از گاز های خاصی با خطرات زیادی همراه است. به همین جهت اگر تجربه ای در خرید، نصب و استفاده از رگولاتور های گازی ندارید، حتماً برای این کار از متخصصین با تجربه کمک بگیرید.

باید توجه داشته باشید که هرگز از یک رگلاتور گاز برای گاز هایی که برای آن طراحی نشده اند استفاده نکنید. برخی از رگلاتور ها به طور ویژه برای گاز های آتشگیر، گاز های اکسید کننده، گاز های خورنده و گاز های سمی تهیه می شوند.

.

هنگام نصب رگولاتور گازبه چه نکاتی  باید توجه کرد

به طور کلی در اینجا نکاتی را در خصوص نصب رگولاتور بیان می کنیم.

باید رگولاتور را تمیز نگه دارید.

فشار رگولاتور باید به آرامی بالا برده شود .

هنگام نصب نباید رگولاتور را روغن کاری کنید زیرا سامانه های ورودی و خروجی گاز باید خشک و تمیز باشند.

دقت کنید رگولاتور شیر عیب یاب نیست. پس نباید جریان آن را برعکس کنید.

باید دقت کنید که در هنگام نصب رگولاتور از دست شما به زمین نیافتد.

 

تفاوت بین رگولاتور خانگی و صنعتی چیست؟

همان طور که از نام آن پیداست رگولاتور های صنعتی برای مصارف صنعتی و مخازن بزرگ گازی به کار می روند و رگولاتور های خانگی اندازه ی کوچکتری دارند و برای مصارفی نظیر استفاده علمک گاز شهری و یا کپسول گاز خانگی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی گاز های سمی و خورنده مصرف خانگی ندارند و طراحی رگولاتور های خاص برای چنین گاز هایی برای کاربرد های صنعتی است.

 

جمع بندی

رگلاتور گاز شهری یا فشارشکن گاز، دستگاهی است که به عنوان کنترل کنندۀ فشار گاز طراحی می شود و از آن ها برای کنترل و کاهش فشار گاز خروجی از مخازن ذخیره سازی یا خطوط جریان گازی استفاده می شود. رگلاتورها به مانند یک شیر فشارشکن عمل می کند و از ساختمان ساده ای بهره می برد. انواع رگلاتور ها به طور کلی در دو دستۀ رگلاتورهای آزمایشگاهی و رگلاتورهای صنعتی طراحی می شوند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X