لوگو پیشرو صنعت آزما
شیر انبساط / اکسپنشن ولو - پیشرو صنعت آزما

4) شیر انبساط / اکسپنشن ولو

 شیر انبساط / اکسپنشن ولو چیست؟ Expansion Valve

شیر انبساط قطعه ای از اجزای سیستم تبرید است که میزان ورود مبرد به اواپراتور را کنترل می کند. در نتیجه این قطعه میزان سوپرهیت شدن گاز خروجی از اواپراتور را کنترل می کند. قسمت سوم سیستم تبرید بعد از کندانسور شیر انبساط می باشد که عمل قرار گرفتن این شیر قبل از اواپراتور می باشد. کار شیر انبساط در واقع کنترل ماده سرمازا می باشد و این وسیله فشار زیاد مایع خروجی ازکندانسور را تقلیل داده. پس به زبان ساده اکسپنشن ولو وظیفه کاهش فشار مبرد و همچنین کنترل حجم عبوری مبرد را بر عهده دارد.

همان طور که می‌دانیم، در سیکل تبرید، مبرد ابتدا وارد کمپرسور می‌شود تا با افرایش فشار، دمای میعان آن افزایش یابد. سپس وارد کندانسور می‌شود و از حالت گاز به حالت مایع تبدیل می‌گردد. و در مرحله آخر باید در اواپراتور با تبخیر شدن گرما را جذب نماید. اما قبل از این مرحله باید فشار مبرد کاهش یابد تا بتواند در دمای پایین تبخیر شود. این کار بر عهده اکسپنشن ولو است. پس مبرد بعد از کندانسور، توسط اکسپنشن ولو افت فشار پیدا می‌کند و بعد وارد اواپراتور می‌شود. همچنین این دستگاه با کنترل مقدار مبرد عبوری دما و فشار اواپراتور را کنترل می‌کند.

تعریفی دیگر:

شیر انبساط / اکسپنشن ولو به عنوان  یکی از 4 قسمت اصلی و جدایی ناپذیر سیستم سردخانه و تبرید است و به عنوان  یک شیر اتوماتیک در مسیر حرکت مبرد  قبل از اواپراتور نصب می گردد و با ایجاد افت فشار باعث تبخیر مبرد می شود و گاز مبرد را به درون اواپراتور اسپری و تولید سرما می کند.

پیش از بررسی عملکرد اکسپنشن ولو، بهتر است مروری داشته باشیم بر نحوه عملکرد سیکل تبرید تراکمی و همچنین فرآیند اختناق (خفقان) تا به واسطه آن بتوانیم درک و شناخت بهتری از نقش شیر انبساط و اهمیت آن داشته باشیم.

مطابق شکل زیر در فرآیند سیکل تبرید، ماده مبرد یا سرمازا (به شکل مایع) پس از عبور از شیر انبساط با افت فشار زیادی مواجه شده و به تبع آن افت دمای قابل توجهی نیز پیدا می کند و سپس وارد اواپراتور می شود. در اواپراتور یا تبخیر کننده، به دلیل آنکه دمای ماده مبرد کمتر از دمای محیط (آب یا هوا) است، گرمای محیط به ماده سرمازا منتقل می شود، به همین دلیل مبرد شروع به تبخیر شدن می کند. پس از آن بخار مبرد وارد کمپرسور شده و با افزایش فشار که افزایش دما را نیز در پی دارد، از کمپرسور خارج می گردد و به سمت کندانسور (چگالنده) منتقل می شود، در کندانسور نیز به وسیله انتقال گرمای ماده مبرد به محیط (آب یا هوا)، این ماده سرمازا مجدداً به حالت مایع تغییر فاز داده و به ورودی اکسپنشن ولو می رسد و به این ترتیب سیکل برودتی تا مادامی که کمپرسور روشن است تکرار می شود.

موقعیت شیر انبساط در سیکل تبرید تراکمی بخار

موقعیت شیر انبساط در سیکل تبرید تراکمی بخار- پیشرو صنعت آزما

همانطور که در شکل مشاهده می کنید موقعیت شیر انبساط بین کندانسور و اواپراتور می باشد. در واقع این شیر به مانند کمپرسور، مرز ناحیه فشار بالا و فشار پایین در دستگاه های برودتی محسوب می شود و در ناحیه خط مایع مبرد (Liquid line) قرار دارد. شیر انبساط بر خلاف کمپرسور که نقش افزایش فشار بخار مبرد در سیکل تبرید را دارد، باعث ایجاد افت فشار در مایع مبرد موجود در سیکل تبرید می شود.

فرآیند اختناق (Throttling process) یا اثر ژول – تامسون عبارت است از تغییر ترمودینامیکی یک سیال (گاز یا مایع)، هنگامی که از یک شیر (Valve) یا دریچه متخلخل (Porous plug) عبور می کند به نحوی که در طول این عملیات، فرآیند اختناق در یک محیط ایزوله صورت می گیرد و هیچگونه انتقال حرارتی با محیط اطراف خود ندارد.

مطابق شکل زیر فرض کنید که یک نوع گاز یا سیال از نقطه شماره یک به سمت نقطه شماره دو در حال حرکت است و از یک شیر در حالت نیمه باز یا یک دریچه متخلخل عبور می کند. چنانچه این فرآیند با محیط اطراف خود ایزوله باشد و انتقال گرمایی صورت نپذیرد، سیال دچار افت فشار و به دنبال آن کاهش دما می شود و این همان اصل کلیدی در شیر انبساط (اکسپنشن ولو) موجود در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع است.

چگونگی ایجاد فرایند اختناق توسط شیر انبساط یا اکسپنشن ولو

چگونگی ایجاد فرایند اختناق توسط شیر انبساط یا اکسپنشن ولو - پیشرو صنعت آزما

*در دمای اتاق، تمامی گازها به جز هیدروژن، هلیوم و نئون در اثر فرآیند اختناق دچار افت دما شده و سرد می شوند.

فرآیند اختناق یا خفگی با نام های دیگری نیز شناخته می شوند:

اثر ژول – کلوین

اثر کلوین – ژول

انبساط ژول – تامسون

در واقع فرآیند خفقان و سرد شدن مبرد در طی آن که به وسیله شیر انبساط صورت می گیرد، نقطه عطفی در سیکل تبرید تراکمی است که باعث تشکیل تمامی پمپ های حرارتی، یخچال ها و سیستم های تبرید شده است.

شایان ذکر است که اختناق یک فرآیند غیر قابل بازگشت می باشد که باعث ایجاد تلفاتی در سیستم شده و محدودیتی را برای کارایی دستگاه ایجاد می کند

قسمتهای مختلف شیر انبساط / اکسپنشن ولو

قسمتهای مختلف اکسپنشن ولو - پیشرو صنعت آزما

انواع شیر انبساط / اکسپنشن ولو

شیر انبساط / اکسپنشن ولو یکی از مکانیزم های کنترل دبی مبرد می باشد. در مجموع کلیه مکانیزم های کنترل جریان مبرد که ممکن است در سیستم های تهویه مطبوع و یا دستگاه های برودتی نیز بکار روند عبارتند از:

لوله مویین (Capillary tubes)

لوله مویین (Capillary tubes) - پیشرو صنعت آزما

ترموستاتیکی یا حرارتی (Thermal expansion valves)

ترموستاتیکی یا حرارتی (Thermal expansion valves) - پیشرو صنعت آزما

الکترونیکی یا برقی (Electronic expansion valves)

الکترونیکی یا برقی (Electronic expansion valves) - پیشرو صنعت آزما

اتوماتیک یا فشار ثابت ( Automatic valves)

اتوماتیک یا فشار ثابت ( Automatic valves) - پیشرو صنعت آزما

 شیر دستی (Manual valve) 

شیر دستی (Manual valve) - پیشرو صنعت آزما

 

محل نصب شیر انبساط / اکسپنشن ولو در سیکل تبرید کجاست؟

همانطور که در تصویر مشخص شده در یک سیکل تبرید محل نصب شیر انبساط / اکسپنشن ولو در خط مایع،بین خروجی کندانسور و اواپراتور می باشد.

محل نصب شیر انبساط در سیکل تبرید کجاست؟ - پیشرو صنعت آزما

نقش شیر انبساط / اکسپنشن ولو expansion valve

شیر انبساط / اکسپنشن ولو به منظور تحقق دو هدف اصلی در سیکل تبرید تعبیه شده است:

1.کنترل مقدار مبرد ورودی به داخل اواپراتور

2. حفظ اختلاف فشار بین کندانسور و اواپراتور

کنترل مقدار مبرد ورودی به داخل اواپراتور

تا حد امکان می بایست سطوح تبادل کننده حرارت در اواپراتور (سطح جانبی لوله ها) با مایع مبرد موجود در جریان ورودی در تماس باشد، به نحوی که مبردی به شکل مایع، به داخل کمپرسور وارد نشود. اگر ظرفیت انتقال حرارت مورد نیاز در اواپراتور افزایش یابد، اکسپنشن ولو اجازه می دهد مقدار بیشتری از ماده سرمازا به داخل اواپراتور راه یابد و عکس این موضوع نیز صادق خواهد بود، یعنی زمانی که ظرفیت برودتی اواپراتور کاهش می یابد، شیر انبساط مقدار مبرد ورودی را کاهش خواهد داد و این چنین کاهش نرخ جریان جرمی (Mass flow) ماده مبرد در اواپراتور، باعث تثبیت میزان سوپرهیت در آن شده و از ورود مایع مبرد به درون کمپرسور جلوگیری می کند.

حفظ اختلاف فشار بین کندانسور (ناحیه فشار بالا) و اواپراتور (ناحیه فشار پایین)

اختلاف فشار ایجاد شده در سیستم که ناشی از کار کمپرسور است، توسط شیر انبساط یا اکسپنشن ولو در سیکل تبرید حفظ می شود.

شیر انبساط به طور مستقیم  بر روی دمای تبخیر (Evaporation temperature) تاثیر نداشته و آن را کنترل نمی کند اما این شیر میزان سوپرهیت موجود در اواپراتور را از طریق کنترل نرخ جریان جرمی ماده مبرد ورودی به اواپراتور، تنظیم می کند. این شیر همچنین فشار بین دو ناحیه فشار بالا و فشار پایین را حفظ می کند

دمای تبخیر به ظرفیت کمپرسور، بازده و مشخصه های اواپراتور بستگی دارد. عملکرد یک اکسپنشن ولو در سیکل تبرید در شکل زیر نشان داده شده است، همچنین افت فشار ایجاد شده در ماده مبرد در یک نمودار فشار- آنتالپی را نیز می توانید مشاهده کنید.

عملکرد شیر انبساط / اکسپنشن ولو در نمودار فشار – آنتالپی

عملکرد شیر انبساط در نمودار فشار – آنتالپی - پیشرو صنعت آزما

شکل زیر تصویر جامعی از روش های کنترل دبی ماده مبرد در سیکل تبرید را نشان می دهد. با توجه به اینکه شیرهای انبساط حرارتی (مکانیکی) و الکترونیکی در صنعت تهویه مطبوع و برودت صنعتی کاربرد وسیعی دارند در ادامه بیشتر بر روی این نوع شیرها تمرکز می کینم و آن ها را مورد بررسی فنی قرار می دهیم.

دسته بندی انواع مکانیزم های کنترل دبی مبرد

دسته بندی انواع مکانیزم های کنترل دبی مبرد - پیشرو صنعت آزما

اکسپنشن ولو ترموستاتیکی (شیر انبساط حرارتی یا مکانیکی)

شیر انبساط حرارتی که با نام های شیر انبساط مکانیکی یا ترموستاتیکی نیز شناخته می شود، رایج ترین اکسپنشن ولو بکار رفته در دستگاه های برودتی است. اکسپنشن ولوهای مکانیکی، گاهاً با نام مخفف TEVs نیزعنوان می گردند که برگرفته از عبارت انگلیسی Thermal Expansion Vales می باشد. البته برخی از شرکت های معروف سازنده نظیر کمپانی دانفوس شیرهای انبساط حرارتی خود را با نشان TXV معرفی می کنند.

اجزاء تشکیل دهنده شیر انبساط / اکسپنشن ولو ترموستاتیکی

اجزاء تشکیل دهنده اکسپنشن ولو ترموستاتیکی - پیشرو صنعت آزما

1) دیفراگم (Diaphragm)

2) محفظه عبور مبرد

3) بدنه شیر (Valve body)

4) فنر تنظیم فشار استاتیک سوپرهیت

5) حباب حسگر (sensing bulb)

6) دریچه اتصال متعادل کننده خارجی

 

در ابتدا انواع فشارهای وارده به دیافراگم شیر انبساط / اکسپنشن ولو را مورد بررسی قرار دهیم

فشار فنر (به سمت به بالا)

فشار اواپراتور (به سمت بالا)

فشار حباب حسگر (به سمت پایین)

فشارهای وارده به دیافراگم شیر انبساط - پیشرو صنعت آزما

در واقع این فشارها به طور دائم و با توجه به شرایط کاری سیستم نسبت به یکدیگر در حال تقابل هستند تا میزان مبرد ورودی به داخل اواپراتور تنظیم شود.

شایان ذکر است که میزان نیرو (فشار) فنر شیر انبساط مکانیکی توسط شرکت سازنده تنظیم یا کالیبره می شود که در واقع تعیین کننده میزان سوپرهیت در خروجی اواپراتور است و در صورتی که از تنظیم به هر دلیلی خارج شود، مشکلاتی را برای سیستم به وجود خواهد آورد و می بایست توسط دستورالعمل کمپانی سازنده و توسط مهندسان یا تکنسین های آموزش دیده، مجدداً کالیبره شود.

شیر انبساط ترموستاتیکی بر اساس میزان دمایِ بخارِ سوپرهیتِ خروجی از اواپراتور، نرخ جریان مبرد ورودی به اواپراتور را کنترل و تنظیم می کند. در شکل زیر یک اکسپنشن ولو مکانیکی  (ترموستاتیکی) را مشاهده می کنید که به یک کویل انبساط مستقیم یا همان اواپراتور هوایی متصل شده است.حباب حسگر دما در خروجی اواپراتور نصب می شود، همانطور که اشاره کردیم، این سنسور، دمای بخار سوپرهیت مبرد خروجی از اواپراتور را حس می کند. از طرف دیگر این سنسور حبابی شکل به وسیله یک لوله موئین (capillary tube) به قسمت فوقانی دیافراگم اکسپنشن ولو متصل می شود.

زمانی که مایع مبرد از فضای کوچک اطراف پین یا سوزن موجود در بدنه شیر عبور می کند، دچار افت فشار تا سطح فشار تبخیر می شود. زمانی که فشار از روی مایع برداشته می شود میل به اتمیزه شدن پیدا می کند و به ذرات بسیار ریزتری تبدیل می شود. سپس این ذرات کوچک از مایع مبرد از طریق شیر توزیع (distributor valve) و لوله ها، وارد لوله های مسی کویل DX شده و در همین حین به تدریج تبخیر می شوند. در قسمت انتهایی لوله های کویل (قسمت X)، تمامی مایع مبرد به بخار تبدیل می شود و در زمان خروج از کویل (در نقطه O)، این بخار به سوپرهیت تبدیل شده و دمای آن مقداری بالاتر از دمای بخار اشباع است.

اگر ظرفیت کویل انبساط مستقیم افزایش یابد (به طور مثال دور بالاتری از یک کولر گازی را انتخاب کنید)، مبرد بیشتری تبخیر می شود و به همین دلیل نقطه X تمایل دارد به سمت ورودی اواپراتور حرکت کند. به عبارت بهتر در چنین شرایطی نقطه ایی که تمام مایع مبرد به بخار اشباع تبدیل می شود، در نواحی نزدیک تری از ورودی خود اواپراتور تشکیل می شود. به همین دلیل دمای سوپرهیت خروجی از اواپراتور (نقطه O) افزایش می یابد و این افزایش دما به حباب حسگر منتقل می شود. چون در داخل حباب حسگر یک نوع مایع مشابه مبرد وجود دارد، این افزایش دما باعث ایجاد افزایش فشار اشباع در ناحیه فوقانی دیافراگم شیر انبساط می شود. در شرایطی که دیافراگم نیز خود به پین شیر متصل است و به تبع افزایش فشار در بالای دیافراگم، پین نیز به سمت پایین حرکت می کند. این حرکت رو به پایین سبب می شود ناحیه عبوری مبرد بزرگ تر شده و مقدار مبرد بیشتری به داخل اواپراتور راه یابد و اینگونه میزان مبرد عبوری با ظرفیت تبخیر اواپراتور متناسب می شود.

برعکس فرآیند فوق، زمانی که ظرفیت کویل یا اواپراتور کاهش می یابد، دمای سوپرهیت خروجی از اواپراتور کاهش یافته و در نتیجه فشار ایجاد شده از سمت حباب حسگر بر قسمت فوقانی دیافراگم نیز کمتر می شود و دیافراگم و پیستون متصل به آن به سمت بالا حرکت می کند و اینچنین ناحیه عبور مبرد تنگ تر شده و در نهایت میزان مبرد کم تری به داخل کویل راه می یابد.

در اواپراتورهای آبی نیز عملکرد شیرهای انبساط مکانیکی به همین ترتیب می باشد، با این تفاوت که دیگر در خروجی شیر انبساط نیازی به استفاده از شیر توزیع نخواهد بود.

 

نحوه تنظیم شیر انبساط یا اکسپنشن ولو ترموستاتیکی (مکانیکی)

دمای بخار سوپرهیت خروجی از اواپراتور را می توانیم به وسیله میزان کشش فنر اکسپنشن ولو تنظیم کنیم.

مطابق شکل زیر اگر نیرو یا فشار فنر را بیشتر کنیم، نمودار سبز رنگ بیشتر به سمت راست منتقل می شود و این به معنای نیاز به سوپرهیت بیشتر به منظور غلبه بر نیروی فنر می باشد و هر مقدار نیروی فنر کم تر شود بالعکس به میزان سوپرهیت کم تری نیاز داریم. این نیرو باید توسط کمپانی یا متخصصین مربوطه تنظیم شود؛ چراکه به شدت بر روی کارایی و عملکرد سیکل تبرید تأثیرگذار است.

نحوه تنظیم اکسپنشن ولو ترموستاتیکی (مکانیکی) - پیشرو صنعت آزما

Equalizer اکولایزر چیست؟

به صورت کلی اکولایزر را متعادل کننده نیز می‌نامند.به دلیل اینکه در کویل های انبساط مستقیم افت فشار ایجاد شده در مبرد پس از عبور از شیر توزیع و لوله ها و قبل از ورود به کویل زیاد است، در این نوع کویل ها معمولاً بهمراه شیر انبساط از متعادل کننده خارجی نیزاستفاده می شود.

در شیرهای انبساط مکانیکی از دو نوع متعادل کننده استفاده می شود:

متعادل کننده خارجی (External equalizer)

متعادل کننده داخلی (Internal equalizer)

متعادل کننده شیرهای انبساط مکانیکی - پیشرو صنعت آزما

در سیستم هایی که از شیر تقسیم یا توزیع استفاده می شود می بایست حتماً از متعادل کننده خارجی استفاده گردد؛ چرا که در غیر اینصورت تخمین و اندازه گیری سوپرهیت با خطا مواجه شده و راندمان سیکل کاهش می یابد. معمولاً از متعادل کننده های داخلی که در خروجی اکسپنشن ولو و در همان مجموعه شیر نصب می شود، در سیستم هایی که شیر تقسیم وجود ندارد استفاده می گردد.

در کویل های مجهز به متعادل کننده خارجی یک لوله از بخار سوپرهیت در خروجی اواپراتور به قسمت زیرین دیافراگم شیر انبساط متصل می شود.

 

اکسپنشن ولو الکترونیکی( شیرانبساط الکترونیکی)

شیرهای انبساط الکترونیکی به لطف پیشرفت تکنولوژی و دانش کنترل، نسبت به شیرهای انبساط مکانیکی دقت بالاتری داشته و امروزه در دستگاه هایی که نیازمند تنظیم دقیق تر مقدار مبرد ورودی به اواپراتور می باشند، کاربرد بیشتری دارند. درواقع، تنها عیب این شیرها نسبت به شیرهای انبساط ترموستاتیکی قیمت بالاتر آن ها است.

امروزه سه نوع اکسپنشن ولو الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

شیر انبساط الکترونیکی مجهز به موتور پله ای (Stepper motor)

 شیر انبساط الکترونیکی پالسی (Pulse-Width-Modulated )

شیر انبساط الکترونیکی آنالوگ (Analog Valves)

سه نوع اکسپنشن ولو الکترونیکی - پیشرو صنعت آزما

تصویر شماتیک شیر انبساط الکترونیکی و موقعیت قرارگیری کنترلر آن در سیکل تبرید تراکمی

تصویر شماتیک شیر انبساط الکترونیکی و موقعیت قرارگیری کنترلر آن در سیکل تبرید تراکمی - پیشرو صنعت آزما

شیر انبساط / اکسپنشن ولو الکترونیکی مجهز به موتور پله ای

موتور پله ای در بسیاری از سیتم های کنترلیِ دستگاه های صنعتی به علت عملکرد مناسب و دقت بالا، مورد استفاده قرار گرفته است. در صنعت تهویه مطبوع و برودت صنعتی نیز این نوع تکنولوژی در شیرهای انبساط الکترونیکی به منظور کنترل دبی ماده مبرد بکار گرفته می شود که همواره تاکنون نتایج مطلوبی را به همراه داشته است. بویژه در چیلرهای تراکمی هوا خنک و چیلرهای تراکمی آب خنک که کاربرد وسیعی دارند.

شیر انبساط الکترونیکی مجهز به موتور پله ای - پیشرو صنعت آزما

در تصویرزیر نوعی موتور پله ای را می بینید که دارای چهار سیم پیچ مجزا می باشد. موتور پله ای یک موتور الکترونیکی جریان مستقیم و بدون ذغال (Brushless DC electric motor) است. حرکت دورانی چرخدنده به وسیله یک مارپیچ به حرکت خطی تبدیل می شود. هر چقدر تعداد مگنت ها یا همان سیم پیچ ها بیشتر باشد، بازه حرکت چرخدنده و مارپیچ کوچکتر شده و دقت بالاتری پیدا می کند. موتور پله ای قادر است به طور پیوسته در جهت ساعت گرد و پاد ساعت گرد بر اساس ترتیب مغناطیس ایجاد شده در سیم پیچ ها حرکت کند و در نتیجه مارپیچ متصل به چرخدنده نیز می تواند حرکت رفت و برگشتی داشته باشد تا اینگونه به طور پیوسته و با دقت مناسبی دبی جرمی ماده مبرد ورودی به اواپراتور کنترل شود. موتور پله ای قادر است بر اساس سیگنال های مغناطیسی دریافتی (به طور مثال 200 سیگنال بر ثانیه) به حرکت درآید. مکانیزم چرخدنده ها یا همان گیربکس باعث افزایش گشتاور خروجی موتور پله ای می شوند و این به معنی قدرت خروجی بیشتر آن بوده که در سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه از شیرهای انبساط الکترونیکی در روفتاپ پکیج و حتی گاهی در مینی چیلرها نیز استفاده میشود.

موتور پله ای با 4 سیم پیچ مجزا - پیشرو صنعت آزما

نتایج و بررسی ها نشان داده که شیرهای مجهز به موتور پله ای عملکرد بهتری نسبت به شیرهای پالسی و آنالوگ دارند و به همین دلیل تولید و استفاده از شیرهای دارای موتور پله ای رشد بسیار بیشتری داشته و امروزه بیشتر شرکت های تولید کننده دستگاه های برودتی، تمایل به استفاده از چنین شیرهایی دارند.

شیر انبساط / اکسپنشن ولو الکترونیکی پالسی

در شیرهای انبساط الکترونیکی از نوع پالسی در واقع با یک مکانیزم دیجیتال صفر و یک (خاموش و روشن) مواجه هستیم.

چنانکه در این نوع شیر انبساط الکترونیکی، پین یا سوزن شیر یا در حالت تمام باز و یا در وضعیت کاملاً بسته قرار دارد.

به همین دلیل در کنترلرهای این شیر فاکتوری که باعث کنترل مقدار ورود ماده مبرد به داخل اواپراتور می شود “زمان” است. به این معنا که با کنترل زمانِ فعال بودن مغناطیسِ سیم پیچ ها یا همان کویل های مغناطیسی، می توانیم ظرفیت اواپراتور و مقدار ورود ماده سرمازا به داخل آن را کنترل کنیم. شکل زیر پالس های زمانی متفاوت شیر را بر مبنای فرمان کنترلر و مقدار بار اواپراتور نشان می دهد. زمان فعال بودن مغناطیس را پهنای پالس می نامند.

زمان فعال بودن مغناطیس (پهنای پالس) - پیشرو صنعت آزما

درشیرهای پالسی حرکت پیستون یا پین شیر ناگهانی است، چون بر اثر مغناطیس بصورت لحظهای باز یا بسته می شود و این ممکن است باعث ایجاد ارتعاش و پدیده چکش آبی شود. به همین دلیل بر روی پین یا پیستون شیرهای انبساط الکترونیکی پالسی، یک سوراخ بسیار کوچک به منظور انتقال بخشی از مایع مبرد در نظر گرفته می شود تا به مانند یک دمپر باعث جلوگیری از پدیده چکش آبی گردد. با این وجود، معمولاً سعی می شود از این نوع شیرهای انبساط الکترونیکی در اواپراتورهای صفحه ای استفاده نگردد؛ زیرا ارتعاشات ذکر شده باعث ایجاد تنش و کاهش عمر مبدل های حرارتی صفحه ای (اواپراتور صفحه ای) می شود.

شیرهای انبساط الکترونیکیِ آنالوگ بر خلاف نوع پالسی، می توانند پین یا پیستون شیر را در موقعیت های مختلفی از بازه کاملاً باز تا کاملاً بسته شیر قرار دهند. به همین دلیل این نوع از شیرهای انبساط الکترونیکی به لحاظ تئوری قادر هستند دبی مبرد ورودی به اواپراتور را بهتر کنترل کنند. اما در عمل به دلیل پیچیده بودن مدار کنترلی شیرهای آنالوگی، این نوع شیرها عملکرد ضعیف تری نسبت به شیرهای مجهز به موتور پله ای و حتی شیرهای پالسی دارند.

*شیر انبساط یا اکسپنشن ولو یکی از مؤلفه های مهم در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع*

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X